Home Gra miejska "Zwiedzanie Biłgoraja"
Gra miejska "Zwiedzanie Biłgoraja" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 maja 2015 17:17

RODZINNA AKTYWNOŚĆ WEEKENDOWA

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„ZWIEDZANIE BIŁGORAJA"

16 maja 2015 r.

 

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorami gry miejskiej „Zwiedzanie Biłgoraja" (zwanej dalej „Grą"), rozgrywanej 16 maja 2015 r. w Biłgoraju są: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 28 oraz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87
2. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Biłgoraju, oraz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju w dalszej części Regulaminu nazywane są Organizatorem.
3. Fundatorem nagród są: Model Opakowania Sp. z o.o. w Biłgoraju, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Urząd Miasta w Biłgoraju.
4. W Grze mogą brać udziału rodziny (zwani dalej Uczestnikami - Zespołem).

§ 2. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 16 maja 2015 r. w godz. 16-18 na terenie miasta Biłgoraja.
2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy i rozwiązanie wszystkim zadań. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze uczestniczą Zespoły - Rodziny. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu . Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
4. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.
5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 14 maja 2015 r. włącznie, telefonicznie (84 688 00 00 lub 509 586 960) oraz za pomocą poczty internetowej (pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
6. Gra rozpocznie się 16 maja 2015 r. o godz. 16.00. Miejscem startu jest Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43.
7. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.
8. Gra kończy się 16 maja 2015 r. o godz. 18.00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87.
9. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.
10. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
11. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
12. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
13. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. Wygrywa Zespół, który dotrze na metę z kompletem rozwiązanych zadań i zdobędzie największą liczbę punktów.
2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 16 maja 2015 r. o godz. 18.30 na mecie Gry.

§ 4. Nagrody

1. Wszystkie Zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną, dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Punktu Informacji Kulturalnej i Turystycznej Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

Bibliografia
Materiały wykorzystane w trakcie przygotowań Gry Miejskiej „Zwiedzanie Biłgoraja"
1. Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Władysław Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne, 1985 r.
2. Tomasz Bordzań, Dorota Skakuj ,Krzyże. Kapliczki, figury, w przyrodzie powiatu biłgorajskiego, Biłgoraj 2011r.
3. Tomasz Bordzań, Dorota Skakuj, Stanisław Schodziński, Miejsca pamięci narodowej w powiecie biłgorajskim, Biłgoraj 2009 r.
4. Andrzej Czacharowski, Marian Kurzyna, Miejsca pamięci narodowej Biłgoraja, Biłgoraj 2008 r.
5. Andrzej Czacharowski, Marian Kurzyna, Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju, Biłgoraj 2005 r.

Poprawiony: wtorek, 05 maja 2015 17:46
 

Free joomla themes, reseller web hosting.