Przykładowe pytania konkursowe Drukuj

Przykładowe pytania konkursowe opracowane przez kol. Tomasza Brytana

 

 

IV KONKURS WIEDZY O POWSTANIU STYCZNIOWYM

1. Ilu zostało zabitych uczestników manifestacji w dniu 27 lutego 1861r. w Warszawie ?

a ) 1 b ) 5 c ) 10 d ) 50

 

 

 

2. Podaj datę MASAKRY na Placu Zamkowym w Warszawie ?

a ) 8 kwietnia 1861r. b ) 22 stycznia 1863r. c ) 8 maja 1862r. d ) 27 lutego 1861r.

 

3. Gdzie została założona przez gen. Ludwika Mierosławskiego Polska Szkoła Wojskowa ?

a ) Berlin b ) Londyn c ) Rzym d ) Genua

 

4. Co to był : KCN ?

a ) Komitet Centrum Narodu b ) Komunistyczna Centrala Narodowa

c ) Komitet Centralny Narodowy c ) Komitet Całego Narodu

 

5. Kto jest autorem MANIFESTU STYCZNIOWEGO ?

a ) Maria Ilnicka b ) Leon Frankowski

c ) Jarosław Dąbrowski d ) Aleksander Wielopolski

 

6. Na kiedy Komitet Centralny wyznaczył wybuch powstania zbrojnego ?

a ) na noc z 15 na 16 stycznia 1863r. b ) na noc z 23 na 24 stycznia 1863r.

c ) na noc z 22 na 23 stycznia 1862r. d ) na noc z 22 na 23 stycznia 1863r.

 

7. Jak nazywał się pierwszy Dyktator Powstania Styczniowego ?

a ) Romuald Traugutt b ) Antoni Jeziorański

c ) Ludwik Mierosławski d ) Józef Wysocki

 

8. Jakie miasto po wybuchu powstania miało stać się siedzibą Rządu Narodowego ?

a ) Kraków b ) Płock c ) Warszawa d ) Lublin

 

9. Podaj datę bitwy pod Małogoszczą w której powstańcami dowodził Marian Langiewicz ?

a ) 24 luty 1863r. b ) 4 marca 1863r.

c ) 6 maja 1863r. d ) 17 stycznia 1864r.

 

10. Kto 17 października 1863r. objął dyktaturę powstania ?

a ) Marian Langiewicz b ) Józef Hauke-Bosak

c ) Ludwik Mierosławski d ) Romuald Traugutt

 

11. Gdzie w Warszawie odbyła się egzekucja Romualda Traugutta w dniu 5 sierpnia 1864r. ?

a ) w śródmieściu b ) na Placu Zamkowym

c ) na stokach Cytadeli d ) w kazamatach Cytadeli

 

 

12. Ile w Powstaniu Styczniowym łącznie stoczono bitew i potyczek ?

a ) 1229 b ) 10 c ) 583 d ) 3158

 

13. Kto dowodził powstańcami podczas napadu na 15 kozaków w dniu 24 stycznia 1863r. w Józefowie ?

a ) Feliks Piasecki b ) Henryk Hugo Gramowski

c ) Antoni Jeziorański d ) Marcin Borelowski

 

14. Podaj datę „Krwawego Dnia” w Tomaszowie Lubelskim ?

a ) 5 luty 1863r. b ) 31 stycznia 1863r.

c ) 7 luty 1863r. d ) 15 marca 1863r.

 

15. Gdzie stoczył swoją pierwszą bitwę oddział dowodzony przez Leona Czechowskiego ?

a ) pod Kobylanką b ) pod Józefowem

c ) pod Ciosmami d ) pod Jedlinkami

 

16.Kto był mianowany przez władze powstańcze rewolucyjnym naczelnikiem miasta Biłgoraja?

a ) Antoni Maluczkiewicz b ) Bartłomiej Chwała

c ) Julian Jasiński d ) Józef Skowierzak

 

17. Kiedy odsłonięto i poświęcono pomnik na miejscu ostatniej bitwy oddziału płk.Leona Czechowskiego pod Banachami ?

a ) 6 listopada 1996r. b ) 16 października 1996r.

c ) 23 stycznia 1997r. d ) 6 października 1996r.

 

18. Gdzie 1 i 6 maja 1863r. powstańcy dowodzeni przez gen. Antoniego Jeziorańskiego stoczyli dwie zwycięskie bitwy ?

a ) pod Tarnogrodem b ) pod Panasówką

c ) pod Józefowem d ) pod Kobylanką

 

19. Jak nazywał się poeta - powstaniec, adiutant płk. Lelewela, który poległ 24 kwietnia 1863r. pod Józefowem osłaniając odwrót oddziału ?

a ) Mieczysław Pawlikowski b ) Tadeusz Romanowicz

c ) Mieczysław Romanowski d ) Gustaw Wasilewski

 

20. Kto od 12 lutego do 24 kwietnia był komisarzem Rządu Narodowego w woj. lubelskim ?

a ) Gustaw Wasilewski b ) Leon Frankowski

c ) Feliks Piasecki d ) Ludwik Trębicki

 

21. Podaj datę bitwy pod Biłgorajem ?

a ) 3 września 1863r. b ) 21 marca 1863r.

c ) 6 września 1863r. d ) 2 września 1863r.

 

22. Jakie jest prawdziwe nazwisko pułkownika Lelewela ?

a ) Feliks Piasecki b ) Marcin Borelowski

b ) Jan Żalplachta d ) Zdzisław Skłodowski

 

23. Ilu powstańców poległo w bitwie pod Biłgorajem ?

a ) 0 b ) 3 c ) 12 d ) 35

 

24. Gdzie znajduje się zbiorowa mogiła powstańców poległych w bitwie pod Panasówką ?

a ) w Panasówce b ) w Tereszpolu

c ) w Zwierzyńcu c ) w Tarnogrodzie

 

25. Kto dowodził oddziałem „ Konnych Strzelców Okręgu Tarnogrodzkiego” działającym na terenie Ziemi Biłgorajskiej w październiku i listopadzie 1863r. ?

a ) Kajetan Cieszkowski - Ćwiek b ) Karol Krysiński

c ) rotmistrz Lisowski d ) rotmistrz Rylski