Regulamin Wioswnnego Ekologicznego Rajdu Rowerowego 11 maja 2014 Drukuj

Regulamin

Oddział PTTK w Biłgoraju

oraz

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

zapraszają na

XXI Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym

W dniu 17 marca 2014 roku w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju odbędzie się XXI edycja Konkursu Wiedzy o powstaniu styczniowym.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Szkoły mogą być reprezentowane przez trzy drużyny. W skład drużyny wchodzi trzech zawodników.

Reprezentacje szkół zapraszamy na godzinę 9.30,

Konkurs składa się tylko z części pisemnej.

Nagrody zostaną przyznane we wszystkich kategoriach szkół oraz w rywalizacji indywidualnej i zespołowej.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o naszym mieście, regionie,
a w szczególności wiedzy o powstaniu styczniowym na Ziemi Biłgorajskiej.

 

Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 14 marca 2014 roku
w sekretariacie szkoły.

Adres:

Miejski Zespół Szkół w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 6, tel. 84 688 03 37.

Literatura do konkursu:

Tomasz Brytan "Wyprawa Czechowskiego w lubelskie" Biłgoraj 1996.

Tomasz Brytan "Borowe młyny. 16.04.1863" Łukowa 2013.

Tomasz Brytan, Puszcza Solska w Powstaniu Styczniowym [w:]Z dziejów sanktuarium

św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskie, Puszcza solska 2006.

Adam Polski, Andrzej Kasprzak "Miejsca pamięci powstania styczniowego w lubelskim" Lublin, Fajsławice 2007.

Halina Matławska "Zwierzyniec" Zwierzyniec 1991.

Halina Matławska, Lasy nasze fortece, Zwierzyniec 1993.

Halina Matławska, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, numer 1-2, 2013.

Stefan Ciesiński "Janowskie korzenie" numer 5, 2005.

Regina Smoter-Grzeszkiewicz "Janowskie korzenie" numer 19, 2012.

Markiewicz J. Szczygieł R., Śladkowski W., Dzieje Biłgoraja, Lublin 1985.

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Marcin Borelowski „Lelewel” blacharz –

pułkownik powstania 1863 r., Warszawa 1964.

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Marcin „Lelewel” Borelowski, w: „Powstanie

styczniowe, sprawy, regiony, ludzie.” ANNALES UMCS, vol.

XLVIII, Lublin 1993.

Gisges Jan Maria, Borelowski, Warszawa 1972.

Gisges Jan Maria, Czerwony pułkownik 1829-1863. Rzecz o Marcinie

Niebelski Eugeniusz, Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników

powstania 1863 roku, Lublin 2011.

Zieliński Stanisław, Bitwy i Potyczki 1863 - 1864, Raperswil 1913.