Rajd dla Niepodległej Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 listopada 2018 16:32

Zgodnie z planem prawie punktualnie o godz. 9-tej po zapaleniu zniczy i postawieniu pamiątkowych proporców pod pomnikiem powstańców styczniowych i listopadowych, po pamiątkowym zdjęciu grupa ponad 40 rowerzystów ruszyła na rajd Dla Niepodległej. Ustalona wcześniej trasa prowadziła przez Zalew Bojary następnie Modelowym szlakiem (znaki zielone) do Nadrzecza i Karolówki, potem przez drogę wojewódzką do Korytkowa Małego. W Korytkowie z asfaltowej drogi skręciliśmy w Trakt Solski. Przed Rakowym Bagnem zatrzymaliśmy się, aby oddać cześć żołnierzom z I wojny światowej pochowanych w leśnym cmentarzu przy drodze.

Mały cmentarzyk z dwoma mogiłami i kapliczką kłodową, ma tu swego opiekuna, mimo że daleko od najbliższych domostw i droga bardzo trudna – piaszczysta i błotnista zarazem. Z Solskiego Traktu pod Cacaninem skręciliśmy za znakami szlaku Dawnych Rzemiosł Ludowych (znaki zielone) w stronę zalewu. Na skraju lasu upamiętniliśmy swój pobyt biało-czerwonym proporcem przy kapliczce z 1966 roku wystawionej tutaj przez odważnych frampolan w 1000 rocznicę chrztu Polski i jednocześnie daty powstania naszego państwa. Dalej nasza wędrówka prowadziła przez frampolski zalew do centrum Frampola pod figurę i jednocześnie pomnik z 1918 roku upamiętniający odzyskanie niepodległości, z jakże wymowną dedykacją:

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ
SERCA PANA JEZUSA I NA PAMIĄTKĘ
ODZYSKANIA OJCZYZNY
WZYWAŁ CIĘ NARÓD WZYWAŁ CIĘ LUD
GDY MU DOKUCZAŁ WOLNOŚCI GŁÓD
ZDOBYWSZY WOLNOŚĆ PERŁĘ WSZECH CNÓT
BĘDZIE CIĘ SŁAWIŁ
NASZ POLSKI RÓD
PARAFIANIE FRAMPOLSCY
Z WIOSEK I MIASTA
1918 R.

Pod krzyżem zostawiliśmy pamiątkowy proporzec i podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna zgodnie z programem ruszyła do Radzięcina asfaltowa droga, druga szlakiem Czarnej perły (znak czarne) pojechała do Radzięcina drogami gruntowymi obok starej cegielni, platformy widokowej i kamieniołomu. W Radzięcinie w parku im. Św. Jana Pawła II chętni próbowali rozwiązać zagadki gry terenowej przygotowanej przez siostrę Norbertę z zakonu Serafitek w Biłgoraju. Po wspólnym zdjęciu, zapaleniu znicza i ustawieniu pamiątkowego proporczyka ruszyliśmy w drogę powrotną. Najpierw przez Wolę Radzięcką, później Kątecką dotarliśmy do lasów kąteckich i szlakiem Jastrzębiej Zdebrzy (znaki niebieskie) dotarliśmy do Szkółki Leśnej Bojary Nadleśnictwa Biłgoraj, gdzie czekał już rozpalony ogień pod rusztem. Przy pieczonej kiełbasce, bogatsi o poznane miejsca pamięci narodowej Ziemi Biłgorajskiej, kończyliśmy udany ponad 50 kilometrowy rajd i planowaliśmy kolejne.
Uczestnicy Rajdu rowerowego Dla Niepodległej dziękują sponsorom imprezy: panu Grzegorzowi Nowakowi, prezesowi Ambry S. A., panu Januszowi Rosłanowi, Burmistrzowi Miasta Biłgoraj i Wiesławowi Różyńskiemu, Wójtowi Gminy Biłgoraj za finansowe wsparcie. Ich przychylność pozwoliła w krótkim czasie przygotować i przeprowadzić rajd. Dziękujemy też państwu Zofii i Marianowi Garbaczom, właścicielom drukarni Helvetica za pomoc w opracowaniu i wyprodukowaniu materiałów promocyjnych, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Biłgoraj, panu Piotrowi Mrozowi za udostępnianie wiaty przy Szkółce Leśnej Bojary Nadleśnictwa Biłgoraj. Szczególne podziękowania składamy siostrze Norbercie z zakonu Serafitek w Biłgoraju za opracowanie gry trenowej w radzięcińskim parku o życiu św. Jana Pawła II.
Andrzej Czacharowski, Marek Konopka i Paweł Kusy, członkowie Oddziału PTTK w Biłgoraju – organizatorzy rajdu dziękują wszystkim rajdowiczom za wzorową postawę i zaangażowanie w czasie rajdu. Do spotkania na kolejnych rajdach.


 

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 16:58